(ಕಾ)ಡ (ಮ)ಲ್ಲಿಗೆ

ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪು
ನಾಡ ದುಂಬಿಯ ಪಾಲು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲಿ

ಬೇಡಿ ಬಂದವೋ ಹಸಿದ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತವು ಅಲ್ಲಿ
ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ

ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದಿದೆ ಕಾದು
ಕೆಟ್ಟ ಬಣ್ಣದ ರೇಖೆ
ರೆಕ್ಕೆಗಳ ತಾಳಿ

ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲು
ಬಯಸಿದೆಯೋ ಒಮ್ಮೆ ಆ
ಹೂವನ್ನೂ ಕೇಳಿ !!

                 -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩