ಮೂಡಿಲ್ಲದ ಹಾಡು

ಮೂಡಿಲ್ಲದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ಹೋಗುತಾವೆ
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳು
ಗೂಡಿಲ್ಲದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಣಕಿ ಸಾಯುತಾವೆ...

ನಿನ್ನ ಮೆತ್ತನೆಯ ತೋಳುಗಳು

ರೇಟಿಲ್ಲದ ಗುಜರಿಯಲ್ಲೂ ಉಳಿದು ಬೀಗುತಾವೆ
ನೀ ಸೋಕಿದ ಕೈ ಬೆರಳು
ಕಟ್ಟಾದರೂ ಕರೆಯಲಿನ್ನೂ ಗುನುಗಿ ಕೊಲ್ಲುತಾವೆ
ಆ ಮೌನದ ಭರ ಸಿಡಿಲು


ಸ್ವೀಟಾದರೂ ಯಾಕೋ ಏನೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತಿಲ್ಲ
ಹಂಚದೇನೆ ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸ್ಮೈಲು ನನಗೆ


ಸಂಡೆಗಳಲಿ ರಜೆಯ ಸಜೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಸುಬು
ತೀರದ ಹುಡುಕಾಟ
ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸಿಲ್ಲ
ಹಿಂಸೆಗೂ ಪರದಾಟ


ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ
ಬೆರೆದ ಸಾಲಪೂರ್ಣ
ಹದಿರು ಹಾಕುವಾಗ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ


ಟೈಂಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದಕೂ ಇಲ್ಲ ಟೈಮು
ಒಂಟಿ ಬಾಳುವಾಗ
ಟೈಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದರೂನು ನಿಲ್ಲದಾದೆ ನೀ
ಗಾಯ ಚೀರಿದಾಗ!!


-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩