ಹೂ ಅಂತೀಯಾ?!!

ಅದ್ಯಾವುದೋ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಸಳೆಯಿತು
ನೀ ತೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರಿತು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ
ಅದೇತಕೋ ನೂರು ಬಾರಿ ನೆನೆದರೂ
ನೀ ಬರಹಗಾರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ


ಅದೆಲ್ಲಿಯೋ ಕಳೆದು ಹೋದೆ ಸುಖದಲಿ
ನೀ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಅದೆಂಥದೋ ಅಮೃತವ ಸವಿದೆ ನಾ
ನೀ ಕಚ್ಚದಿರಲು ಬಟ್ಟಲಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ


ಅದಾಗದೇ ಮಾತು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು
ನೀ ಕೂಡದೆ ಯಾವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ
ಅದೇನದು ಮರೆಸಿ ಇಟ್ಟೆ ತುಟಿಯಲಿ?
ನೀ ನಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ


ಅದೇ ಮುಖ, ಅದೇ ಗುಳಿ, ಅದೇ ಸವಿ
ನೀ ಏನೇ ಅನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ
ಅದು-ಇದು, ಇದು-ಅದು ನೂರೆಂಟು
ನೀ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವೊಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ!!


                                         -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩