Wednesday, 2 April 2014

ನಾನು, "ನಾನು"

ನಿನ್ನ ಮರೆತದ್ದು ನಾನಲ್ಲ 
ನನ್ನೊಳಗ "ನಾನು";
ನಾನೆಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
ತನ್ನಂತೆ ತಾನು!!

"ನಾನು" ನನ್ನನ್ನ ಎಂದೂ
ನಂಬಿದವನಲ್ಲ;
ನಾ ನಂಬದೆ
ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ!!

ನಾನೊಲ್ಲದ ನನ್ನೊಡನೆ
ಏಕಿರಬೇಕು?
ಯಾರೋ ಸಾಕಿರಬೇಕು
ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿ?

ನಾನಿರುವಂತೆ ಇರಿಸದೆ
ಇರಿದಿರಿದು ಕಾಡುವುದು
ಇರುವಿಗೋ?
ಅರಿವಿಗೋ?
ಹರಿವಿಗೋ?!!

ನಾನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ
ದೂರುವುದು 
ನನ್ನತನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು
ನನಗೂ ಸಹಿತ!!

ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದೆ;
"ನಾನು" ಸಿಕ್ಕರೀಕುರಿತು
ಕೇಳಬೇಡಿ!!

ನಾ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು
ನನ್ನ ತಡೆಯಲು ಬೇಡ 
"ನನ್ನ" ತಪ್ಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಡ!!

                   --ರತ್ನಸುತ 

1 comment:

  1. ಅಹಂ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಖ್ಯ ಸುಖಃವ!

    ReplyDelete

ನನ್ನ ಕನಸು

ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊದಿಸಿ ನಾ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ತೂಗು ತೂಕಡಿಕೆಯಲಿ, ನಡು ರಾತ್ರಿ ಮಂಪರಲಿ ... ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಮರೆಯದೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಕೈ-ಕಾ...