ನಾನು, "ನಾನು"

ನಿನ್ನ ಮರೆತದ್ದು ನಾನಲ್ಲ 
ನನ್ನೊಳಗ "ನಾನು";
ನಾನೆಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
ತನ್ನಂತೆ ತಾನು!!

"ನಾನು" ನನ್ನನ್ನ ಎಂದೂ
ನಂಬಿದವನಲ್ಲ;
ನಾ ನಂಬದೆ
ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ!!

ನಾನೊಲ್ಲದ ನನ್ನೊಡನೆ
ಏಕಿರಬೇಕು?
ಯಾರೋ ಸಾಕಿರಬೇಕು
ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿ?

ನಾನಿರುವಂತೆ ಇರಿಸದೆ
ಇರಿದಿರಿದು ಕಾಡುವುದು
ಇರುವಿಗೋ?
ಅರಿವಿಗೋ?
ಹರಿವಿಗೋ?!!

ನಾನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ
ದೂರುವುದು 
ನನ್ನತನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು
ನನಗೂ ಸಹಿತ!!

ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದೆ;
"ನಾನು" ಸಿಕ್ಕರೀಕುರಿತು
ಕೇಳಬೇಡಿ!!

ನಾ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು
ನನ್ನ ತಡೆಯಲು ಬೇಡ 
"ನನ್ನ" ತಪ್ಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಡ!!

                   --ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. ಅಹಂ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಖ್ಯ ಸುಖಃವ!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩